wolk
wolk
wolk
vlinder
libel
libel
vogel
vogel
vogel
vogel
vogel
vogel
vogel
vogel
vogel
Brabantse Delta - Logo

Programma Digitaal Transformeren

Bestuurder Hans Peter Verroen legt het belang van digitaal transformeren uit

Foto Mary Jose van Overveld
Mary-José van Overveld Programmadirecteur Digitaal Transformeren

Er liggen veel kansen en opgaven op het gebied van digitale transformatie. Ik ben ervan overtuigd dat dit een noodzakelijke beweging is die we moeten doormaken om onze maatschappelijke relevantie waar te maken en te behouden. Het is fijn dat we in het programma onze ambitie nu steeds concreter vertalen naar plannen waar we mee aan de slag gaan. Zo werken we aan een modern waterschap dat van betekenis is voor de omgeving!

Wat houdt het programma in?

Binnen waterschap Brabantse Delta maken we de stap naar een digitale organisatie. Dat kan alleen door de mensen die er werken, de waterschappers. Het programma gaat dus vooral om onszelf: het is de overgang naar een andere manier van werken. Bij deze manier van werken spelen digitale technologieën een grote rol. Iedereen binnen ons waterschap krijgt daarmee te maken.

Data en technologie helpen ons om onze watertaken en andere opgaven beter, sneller of slimmer te realiseren. Het brengt nieuwe kansen met zich mee en maakt ons werk interessanter. Denk aan het voorspellen van de droogte zodat wij water naar de juiste plekken sturen. Of het visualiseren van een nieuw natuurproject door middel van Augmented Reality. Maar ook de overgang naar de digitale werkplek en het digitaal samenwerken met onze partners is een voorbeeld. Daarbij is het belangrijk dat iedereen die stap kan maken. Kortom; veel nieuwe mogelijkheden die zorgen dat we met een frisse blik naar ons werk blijven kijken.

Onderdeel van Buiten Gewoon Doen

De organisatieontwikkeling Buiten Gewoon Doen zorgt dat het waterschap zich ontwikkelt naar een waterpartner dat van betekenis is voor de omgeving. Nu en voor de toekomstige generaties. Daarvoor werken we met iedereen samen: met inwoners, bedrijven, natuur en milieu organisaties, kennisinstellingen, scholen en andere overheden. Door middel van ontwikkelprogramma’s groeien we naar een toekomstbestendig waterschap dat op een moderne manier de uitdagingen van deze tijd aanpakt. Dat doen we met mensen die BUITEN werken, met mensen die BUITENGEWONE dingen doen, met mensen die gewoon DOEN en met mensen die DOEN!

De (ontwikkel)programma’s richten zich, naast de watertaken, op samenwerken, klimaat & duurzaamheid, een veerkrachtige organisatie en digitaal transformeren. De programma’s versterken elkaar en kunnen niet zonder elkaar. Ze zijn allemaal even belangrijk hebben onderlinge verbanden. Een voorbeeld: als we de waterketen informatiegestuurder willen laten werken (op basis van data, op afstand met slimmere bediening) dan is daar betrouwbare data voor nodig. En zo werken de programma’s Waterketen en Digitaal Transformeren hier samen aan, dat kan je niet alleen.

Patrick Clement Teammanager gegevens

Met Digitaal Transformeren volgen wij de ontwikkelingen om ons heen. Hoe gaaf is het om daarmee een steentje bij te dragen aan het versterken van onze dienstverlening, het vergroten van de mogelijkheden van onze medewerkers en het brengen van efficiency in onze werkprocessen. Dat zijn grote woorden, maar waarom zouden wij niet met de rest van de wereld mee kunnen groeien?

Wat willen we bereiken?

Hans Peter Verroen, dagelijks bestuurslid waterschap Brabantse Delta: “Het is noodzakelijk om te veranderen: dat is de enige manier om onze watertaken in de toekomt op een efficiënte, moderne manier uit te voeren. Onze ambitie is om nog beter in te spelen op de wensen en eisen van de omgeving. Dat kan mede door meer digitaal georiënteerd te zijn. Zo draagt ons waterschap bij aan een duurzame samenleving omdat digitale oplossingen vaak efficiënter en duurzamer zijn. De komende tijd stimuleren we medewerkers én bestuurders om initiatieven die bijdragen aan een digitale organisatie aan te dragen en te realiseren.”

Fieke Deckers Kwartiermaker Digitaal Transformeren

Effectiever en efficiënter, maar zeker ook duurzamere producten en diensten leveren: daar gaat Digitaal Transformeren over. Mensen in het veld kunnen makkelijker hun werk doen, bestuurders hebben meer inzicht om besluiten te nemen. Digitale transformatie helpt ons om meer te doen met hetzelfde aantal mensen. Zodat we klaar zijn voor de uitdagingen van de toekomst. Want het lijkt misschien een heel intern gericht programma, waarde toevoegen aan de samenleving is uiteindelijk het grootste doel. Het verbeteren van onze interne processen doen we om ons werk voor de buitenwereld beter te kunnen uitoefenen. Waarbij we verwachten dat we het ook voor die buitenwereld makkelijk kunnen maken.

Hoe werkt deze website?

Op deze website vindt u een doorsnede uit onze werkgebied waar we met trots enkele initiatieven op het gebied van digitale transformatie laten zien. Klik op een hoofdonderwerp en kies vervolgens voor een project.

Brabantse Delta
Praatplaat

Klik op de knoppen hieronder om uitleg te krijgen per onderwerp.

DATALAB: WERKEN AAN SLIMME OPLOSSINGEN

Een Datalab, is dat zo’n suf kantoortje waarin een paar mensen stilzwijgend turen naar monitoren vol grafieken en tabellen? Nou… nee. In ieder geval niet bij ons waterschap. Thomas, Michiel en Amber willen met hun Datalab juist innovatief versnellen. Ze werken met enthousiasme en ambitie aan slimme oplossingen voor het waterschap.

THOMAS DEURLOO
‘COMPUTERS LEGGEN VERBANDEN OP EEN MANIER DIE WIJ NIET KUNNEN BEVATTEN’

‘Elke dag wordt er data over ons verzameld, daar is niet onderuit te komen. Ook bij het waterschap verzamelen we veel data. Zo hebben buitendienstmedewerkers een app waarmee ze informatie uit het veld doorgeven. Daar gebeurt nu nog te weinig mee. Het verzamelen van informatie is stap 1, er concreet iets mee doen is stap 2. Ik wilde daar al langer een centrale plek voor binnen het waterschap, net als Michiel en Amber. Omdat we denken dat we er veel mee kunnen bereiken voor onze organisatie, maar ook omdat we het zelf geweldig leuk werk vinden. Sinds digitaal werken binnen ons waterschap is vastgesteld als speerpunt, is nu ruimte voor een Datalab. We werken aan een missie, visie en bijbehorende doelenstructuur. Ook leidinggevenden en IT’ers zijn aangehaakt, zodat we snel stappen kunnen zetten. De bedoeling van het Datalab is dat we samen allerlei vraagstukken uit de organisatie oppakken. Dat begint met het goed in beeld brengen van beschikbare data. Mooie plaatjes, modellen en animaties maken dus. Maar er is meer. Computers leggen relaties en verbanden tussen data op een manier die we als mensen niet kunnen bevatten. Uit die verbanden komen verwachtingen en voorspellingen. Bijvoorbeeld hoeveel water we op bepaalde dagen moeten afvoeren of hoeveel energie we de komende maand gaan verbruiken. Met dat soort modellen kan het waterschap in de toekomst slimmere keuzes maken.’

MICHIEL OLIEMANS
‘MET DE NIEUWSTE TECHNIEKEN HALEN WE ECHT MEERWAARDE UIT DATA’

‘Je vindt zo’n lab al bij meerdere waterschappen, vaak net als bij ons vanuit de wens van medewerkers om meer met data te doen. Het is ook een manier om nieuwe mensen aan te trekken die datascience zien als kans om te innoveren. Bij ons waterschap werken we aan een praktijkopdracht over rioolvreemd water, zoals regenwater en bronneringswater. Aan ons de uitdaging om te analyseren waar die stromen vandaan komen en wanneer. Zo kunnen we beter voorkomen dat schoon water in het riool terechtkomt en hoeven we als waterschap minder te zuiveren. Het is een goed voorbeeld van hoe we met de nieuwste technieken meerwaarde kunnen halen uit al beschikbare data. De mogelijkheden zijn oneindig, want er speelt zoveel bij een waterschap: van waterstromen en financiën tot communicatie en samenwerkingsverbanden.

AMBER
‘DATA VERVANGT GEEN BANEN. HET MAAKT JE WERK LEUKER’

‘Ik combineer de datawereld én de communicatiewereld en zoek naar de verbinding. Data biedt voor communicatie hele nieuwe mogelijkheden, die door veel organisaties al volop worden ingezet. Ook voor ons waterschap is het interessant. Waar zitten onze doelgroepen? Wat zijn hun wensen? Met welke communicatiemiddelen en -boodschappen bereiken we hen wel of niet? Door data-analyse kunnen we campagnes voortdurend evalueren en bijsturen als we niet de gewenste effecten zien. Afhankelijk van de vraag kijk ik of ik inzicht kan geven in patronen, of werk geautomatiseerd kan worden en of we met bepaalde algoritmes dingen kunnen voorspellen. Ik hoop dat ons werk er uiteindelijk in resulteert dat iedereen zelf de tools in handen heeft om datagedreven te werken. En dat begint nu, bij het Datalab. Waarmee we mensen kunnen laten zien dat data geen banen vervangt, maar door alle nieuwe inzichten het werk juist leuker maakt.’

DEEP: WERKEN ALS DATA-EXPERT IN DE WATERWERELD

Het opleidingsprogramma DEEP staat voor Data science & Engineering Expert Programma. Dit programma is bedoeld voor jonge waterschappers die zich bij een waterschap willen ontwikkelen als data engineer of data scientist. Deze functies houden zich bezig met data ofwel gegevens. Ze verzamelen data, analyseren data (soms met zelfgebouwde modellen) en maken voorspellingen voor de toekomst. Het DEEP programma is een samenwerking tussen Het Waterschapshuis, 8 deelnemende waterschappen en Royal HaskoningDHV.

DEEP is impuls voor de digitale transformatie

Deze jonge trainees dragen bij aan een watersector waarin beschikbare informatie slimmer wordt ingezet voor de kerntaken van de waterschappen: veilige dijken, schoon water en voldoende beschikbaar water. Daarom is DEEP een impuls voor de digitale transformatie bij de waterschappen.

Wat leren de DEEP-trainees?

De DEEP-trainees leren onder andere om voorspelmodellen te ontwikkelen, bijvoorbeeld voor piekbuien of voor vervuilingspieken op de rioolwaterzuiveringen. Ook leren ze onder andere werken met kunstmatige intelligentie, machine learning en neurale netwerken. Dat doen ze ook door te werken aan gezamenlijke opdrachten: uitdagende data science vraagstukken van de waterschappen zelf. Zo komen ze al lerend tot resultaten die voor de waterschappen meteen bruikbaar zijn.

Vraagstuk in opdracht van waterschap Brabantse Delta

Inmiddels zijn 10 vraagstukken opgepakt. Ook een vraagstuk vanuit waterschap Brabantse Delta: identificeren van rioolvreemdwater door DWA/HWA-analyses. Door te analyseren waar de stromen vreemd water (zoals regenwater) vandaan komen en wanneer ze komen, kun je voorkomen dat schoon water in het riool terecht komt. Dan hoeft het waterschap ook minder water te zuiveren.

Maak kennis met Michiel

Michiel Oliemans, DEEP trainee van ons waterschap: “Het vraagstuk van het waterschap is een goed voorbeeld van hoe we met de nieuwste technieken meerwaarde kunnen halen uit al beschikbare data. De mogelijkheden zijn oneindig want er speelt zoveel bij een waterschap: van waterstromen tot financiën en van communicatie tot samenwerkingsverbanden. Ik vind het geweldig om daar met een team aan te werken”.

DE INNOVATIE-CHALLENGE: AUGMENTED REALITY

Welkom op Winnovatie

Winnovatie.nl is een landelijk platform voor de watersector. Hier laten we – als waterschappen en drinkwaterbedrijven – zien aan welke innovaties en pilots we met elkaar samenwerken. Dat doen we met elkaar maar ook met externe partners zoals bedrijven en onderwijsinstellingen.

De 3 Brabantse waterschappen hebben op dit platform een gezamenlijke plek om aan innovaties te werken. Dat platform noemen we Winnovatie en alle waterschappers kunnen daar ideeën aandragen of ideeën van anderen verder helpen.

De oproep

Onlangs vond de innovatie-challenge plaat. Dat zijn wateruitdagingen waarvoor we iedereen vragen om mee te denken. De vraag aan alle medewerkers was: Hoe kunnen we in Brabant slimmer samenwerken met data, informatie en technologie? In dit filmpje riepen de kwartiermakers van de digitale transformatie iedereen op om te bedenken hoe technologie het werk leuker, slimmer en transparanter kan maken.

En de winnaar is…!

Collega Tryfena Hildenbrant (projectleider Dienstverlening) heeft gewonnen met haar idee voor Augmented Reality:

Hoe gaaf is het als we omwonenden van een project of gebiedsontwikkeling gelijk laten zien hoe iets er in de toekomst uitziet. Niet alleen met een foto of art impression, maar met echte beelden, alsof het echt is en je er middenin staat. Augmented Reality (aangevulde realiteit) maakt dit mogelijk. Je voegt aan een beeld van de werkelijkheid elementen toe. Zo kun je omwonenden van een dijk bijvoorbeeld laten zien wat er gebeurt met het uitzicht als je een dijk verhoogt. Maar ook hoe de herinrichting van het Markdal eruit ziet. Je kunt voor je gevoel zelfs al even door het gebied lopen. Verder kan het een rondleiding op de zuivering (voor jongeren) nog interessanter en leuker maken.

Kijk hier hoe Tryfena werd verrast:

Hoe staat het nu met het prijswinnende idee?

De Brabantse waterschappen gaan een experiment doen met Mixed Reality voor hulp op afstand. Ook wel Remote Assist. Met een hololens (een speciale bril), mobiele telefoon of laptop kan een technicus, inspecteur of andere veldmedewerker hulp krijgen op afstand. In het najaar organiseren we workshops waarbij we kijken naar mogelijke toepassingen en het in een demo ook uitproberen.

Nieuwsgierig naar het landelijke platform Winnovatie?

DE NEWSROOM

Waterschap Brabantse Delta start met een Newsroom. In de Newsroom (of ‘Nieuwskamer’) wordt gemonitord wat er leeft in de omgeving om daar vervolgens snel op in te spelen. Medewerkers van verschillende afdelingen werken samen om deze data te analyseren. Het gaat om een hele hoop data! Denk aan:

  • Informatie vanuit de waterketen, watersystemen en waterveiligheid. Bijvoorbeeld updates over projecten, werkzaamheden en storingen in het werkgebied.
  • Berichten op social media, fora, lokale kranten en tijdschriften over ons waterschap.
  • Telefoontjes van inwoners en meldingen via email en de website.

Waarom een Newsroom?

Om omgevingsgericht te werken, is beter zicht nodig op die omgeving. Wat speelt zich af binnen de omgeving en moet er gehandeld worden? Voorheen kwam informatie versnipperd binnen op verschillende afdelingen. Maar sinds de komst van de Newsroom is dat verleden tijd. In de Newsroom werken de collega’s van de Front Office, Communicatie en de Centrale Regie Kamer intensief samen. Elke dag wordt informatie over het waterschap zelf (denk aan storingen, werkzaamheden) en informatie over de omgeving (waar bellen inwoners voor, wat wordt er in de media over het waterschap gezegd) met elkaar gedeeld. Op deze manier krijg je snel inzicht in wat er speelt in de omgeving en kan het waterschap daar actief op inspelen. Door (beter) te communiceren, problemen op te lossen of in gesprek te gaan met inwoners.

Meldingendashboard

Het meldingendashboard is een middel binnen de Newsroom. De Front Office gebruikt deze informatie om inzicht te krijgen in de meldingen. Welke onderwerpen, welke processen raken de meldingen, via welk kanaal komen de meldingen binnen, rond welke tijden, bij wie? Dit wordt gebruikt om de processen rondom de Front Office te verbeteren en geeft ook informatie wat er in ons werkgebied gebeurt (naast de mediamonitoring en de data van de centrale regiekamer).

In de toekomst

Het doel is (wanneer dat technisch mogelijk is) om de verschillende databronnen ook daadwerkelijk in één dashboard samen te voegen zodat nieuwe verbanden kunnen worden gevonden, data overzichtelijk staat weergegeven en in één blik voor de organisatie duidelijk is wat er gebeurt binnen ons werkgebied.

INFORMATIEVEILIGHEID: KUNNEN DE RUSSEN ONS OOK HACKEN?

Het antwoord is ja. Alles kan. Dat zou betekenen dat de hackers alle data (gegevens) van het waterschap gijzelen en wij er niet meer bij kunnen. We kunnen dan simpelweg niet meer werken omdat computers en systemen het niet meer doen. Maar natuurlijk doen we er veel aan om dat niet te laten gebeuren.

Ransomeware-aanval

Afgelopen tijd kwamen de ransomeware-aanvallen groot in het nieuws. Honderden bedrijven zijn het slachtoffer geworden van een grote internationale cyberaanval die wereldwijd computers heeft lam gelegd. Ook in Nederland. Vermoedelijk komt deze aanval vanuit Russische hackers. De hackers hebben via een lek in een systeem ingang kunnen krijgen tot de computers van veel bedrijven en vervolgens alle data van die bedrijven ‘bevroren’. Als de bedrijven miljoenen dollars betalen, kunnen ze hun bestanden terugkrijgen.

Wat doet waterschap Brabantse Delta?

Het waterschap zorgt ervoor dat technisch alles goed geregeld en dat procedures werken. Zo proberen wij dit soort dreigingen te minimaliseren. Maar hackers kunnen ook binnenkomen doordat wij als medewerkers (per ongeluk) klikken op links in foute mailtjes of websites of als we (per ongeluk) onze wachtwoorden geven.

Zorgvuldig met informatie omgaan

Daarom is het belangrijk dat we onze informatie en privacy goed bewaken en daar zorgvuldig mee omgaan. Daar hebben we als maatschappelijk verantwoorde overheidsorganisatie echt een verantwoordelijkheid en voorbeeldrol in. Onze klanten en partners verwachten dit ook. Wij moeten ons bewust zijn van de risico’s als we niet goed met veiligheidsregels of informatie omgaan. Denk aan uitval van onze systemen of het lekken van gevoelige informatie.

Campagne over informatieveiligheid

Om iedereen hier (nog) meer bewust van te maken, start in het najaar een campagne over informatieveiligheid en privacy. Alle medewerkers en bestuurders volgen dan korte digitale modules (soort e-learnings). Die gaan niet alleen over bewustwording en kennis maar leggen ook nadruk over hoe te handelen.

Wegwijzer Digitaal Werken

Informatie delen met collega’s, bestuurders, inwoners en bedrijven gebeurt voor een groot deel digitaal. Via e-mail, digitale vergaderingen, internet, clouddiensten en telefoon. Het is belangrijk om rekening te houden met informatieveiligheid, privacy en het imago van het waterschap. De Wegwijzer Digitaal Werken helpt hierbij, met onder andere 10 gouden regels voor informatieveiligheid. Denk hierbij aan het niet onbeheerd achterlaten van computers, niet openen van een link die er onbetrouwbaar uitziet en vertrouwelijk omgaan met privacygevoelige informatie (verwerk alleen persoonsgegevens die echt nodig zijn).

DE DIGITALE WERKPLEK

In het verleden werkten veel waterschappers elke dag op kantoor, achter een vaste pc. Nu doen ze dat op uiteenlopende locaties en met verschillende apparaten zoals een laptop, smartphone of tablet. Thuis, in de trein, bij een ander waterschap, op kantoor, bij een andere overheidsinstelling of onderwijsinstelling. En daarvoor hebben de medewerkers van het waterschap allemaal een digitale werkplek.

Wat is een digitale werkplek?

Een digitale werkplek is een werkplek die je op ieder gewenst moment, vanaf elke denkbare locatie kunt benaderen met alle benodigde functionaliteiten in één omgeving. Dus een werkplek waarbij een medewerker 24 uur per dag bij alle gewenste informatie, apps, systemen en data kan. Onze werkplek is dus niet langer een (externe) locatie maar is iets wat we doen. Dat noemen we activiteiten-gerelateerd werken.

Activiteiten-gerelateerd werken

Dat is een modern werkconcept waarbij niemand meer een eigen werkplek heeft maar iedereen een digitale werkplek heeft. Bij dit principe staan flexibiliteit, transparantie, samenwerking en efficiëntie centraal. Activiteiten-gerelateerd werken is toekomstgericht en kenmerkt zich door het gebruik van de nieuwste mobiele (online) toepassingen. Waterschap Brabantse Delta richt de kantoren de komende jaren zo in dat de uit te voeren werkzaamheden optimaal worden ondersteund. Dat betekent dat de medewerkers allemaal een laptop hebben waarmee ze 24 uur per dag alle benodigde informatie en systemen veilig kunnen benaderen. En dat ze kunnen werken op verschillende plekken, passend bij de activiteiten van die dag. Dat kan thuis zijn of op kantoor of een locatie elders. Kantoren worden uitgericht met verschillende werkruimtes zoals concentratieruimtes, brainstormruimtes, telefoonruimtes, projectwerkplekken, lounges en vergaderruimtes. De ruimtes zijn voor iedereen toegankelijk. Medewerkers bepalen zelf hoe, wanneer en waar ze willen werken. De (digitale) voorzieningen zijn overal hetzelfde. Iedereen kan op elke plek zijn of haar werk doen en het maakt online samenwerken nog makkelijker.

Digitaal vaardige medewerkers

Dit vraagt van medewerkers dat zij digitaal zelfredzaam zijn en kunnen werken met de digitale werkplek. Het waterschap geeft in 2021 en 2022 trainingen en biedt ondersteuning zodat iedereen meekan in deze nieuwe manier van werken. Er komt ook een leertraject digitale vaardigheden voor managers (2021) en bestuurders (2022) en medewerkers (2022).

Vorige
Volgende

Agrariërs

Perceelwijzer app

Voortaan kan elke boer en tuinder, waar en wanneer dan ook, informatie raadplegen over zijn eigen perceel: met de Perceelwijzer! Deze app geeft actuele en betrouwbare informatie over bijvoorbeeld onttrekkingsverboden (als een boer of tuinder geen water uit de sloot of de grond mag halen om zijn land te besproeien), neerslagverwachtingen, grond- en oppervlaktewaterstanden. Daarnaast heeft de app een meldingsfunctie, zowel van gebruiker naar het waterschap als andersom.

Waarvoor gebruikt een boer de app?

De Perceelwijzer combineert data van het waterschap en open data en geeft daarmee realtime inzicht op smartphone of tablet. In de app kan de gebruiker zelf instellen waarover hij berichten wil ontvangen, zoals bij aanpassingen in een stuw, bij nieuwe meetgegevens of als er een onttrekkingsverbod is afgegeven. Dat kan overigens niet alleen voor het eigen perceel, maar ook voor andere percelen die interessant zijn voor de bedrijfsvoering. Met de Perceelwijzer is het bovendien mogelijk om een melding te maken bij het waterschap, bijvoorbeeld als een duiker verstopt is.

Samenwerken

De Perceelwijzer is een initiatief van de drie Brabantse waterschappen, Provincie Noord-Brabant en ZLTO en wordt mede gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Meer weten?

De app wordt verder doorontwikkeld en uitgebreid met andere functionaliteiten. Downloaden kan gratis via de App Store of de Play Store. Meer informatie en een impressie zijn te vinden op www.perceelwijzer.nl.

DIENSTVERLENING: DE KLANT ECHT CENTRAAL

De ontwikkelingen op het gebied van digitale dienstverlening gaan snel. Mensen raken steeds meer gewend aan de service van commerciële bedrijven en verwachten dat ook van de overheid. Landelijk is de ambitie om de digitale dienstverlening van de overheid aan inwoners en bedrijven te verbeteren. Dat vertaalt zich in allerlei wetten, richtlijnen en principeafspraken waar ook wij als waterschap aan moeten en willen voldoen.

Visie op dienstverlening

De komende jaren staat dienstverlening bij Brabantse Delta weer hoog op de agenda. Er komt een actuele visie op dienstverlening. Deze visie is de basis voor de manier waarop wij met onze inwoners en bedrijven om willen gaan. Waarbij het waterschap geen autoriteit is, maar een organisatie die midden in de samenleving staat en de klant weer écht centraal zet. We willen de kwaliteit, transparantie en flexibiliteit van onze dienstverlening vergroten.

Klanttevredenheidsonderzoek

Zo leveren we producten en diensten die voldoen aan de wensen en eisen van de omgeving. En hebben we tevreden klanten. Dat gaan we meten door onder andere klanttevredenheidsonderzoeken en het analyseren van data. Verder zetten we voor een groot deel in op online dienstverlening, met name via onze website en apps, en verkennen we nieuwe middelen en kanalen hierin. Digitalisering is niet het uiteindelijke doel, maar wel een belangrijk middel voor betere en snellere dienstverlening.

Front Office

Alle meldingen via de website, telefoon en social media komen binnen bij de Front Office van het waterschap. Daar worden inwoners en bedrijven te woord gestaan en geholpen. In dit filmpje krijgt u een indruk van de Front Office:

OPEN DATA: DATA BESCHIKBAAR VOOR IEDEREEN

De overheid, en dus ook waterschap Brabantse Delta, wil informatie zoveel mogelijk beschikbaar maken via open data en open standaarden. Zo kunnen gegevens makkelijker uitgewisseld worden. Overheidsgegevens zijn dan beschikbaar voor anderen om te gebruiken. Dat kunnen andere overheidsinstellingen zoals gemeenten zijn, maar ook bedrijven, kennisinstellingen en onderwijsinstellingen. (Her)gebruik van data van de overheid heeft veel voordelen, onder andere dat economische en maatschappelijke innovaties daarmee mogelijk zijn.

DUW PROJECT: DIGITALE UITWISSELING WEST-BRABANT

In 2020 is waterschap Brabantse Delta gestart met de uitwisseling van data tussen de Belastingsamenwerking West-Brabant, GGD West-Brabant, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Dat noemen we DUW en staat voor Digitale Uitwisseling West-Brabant.

Samenwerken en leren van elkaar

De samenwerking biedt kansen voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten die alleen door die samenwerking tot stand kunnen komen. Dat betekent dat de maatschappelijke meerwaarde van de organisaties wordt verhoogd. De samenwerking draagt ook bij aan kwaliteitsverhoging van de bestaande producten en diensten. Daarnaast leidt samenwerking mogelijk ook tot het versterken van de beleidstaken en uitvoeringstaken van de organisaties. Tenslotte leren de partijen wat er komt kijken bij data-uitwisseling, zowel op technisch vlak, als juridisch vlaken en op het gebied van informatieveiligheid en privacy.

Eerste beleidsthema gekozen

Het thema klimaatadaptatie speelt bij alle partijen op verschillende aspecten, variërend van wateroverlast tot natuurbranden en gezondheidseffecten van klimaatverandering. Daarom is besloten om het eerste project op het gebied van klimaat te organiseren. De betrokken organisaties willen de regio klimaatbestendiger maken door de data en kennis van alle organisatie bij elkaar te brengen. Zodat de overheden in West-Brabant betere keuzes kunnen maken over de te nemen maatregelen.

Pilotwijk

Er wordt nu gewerkt aan het ontwikkelen van een beslismodel waarmee beleidsmakers de waarde van een vitale en gezonde leefomgeving integraal mee kunnen nemen bij beslissingen over de leefomgeving. De bedoeling is om het beslismodel op wijkniveau toe te passen zodat verschillende scenario’s in kaart kunnen worden gebracht. Bijvoorbeeld laten zien hoeveel hittestress vermindering je wint met het toevoegen van vergroening in de wijk.

Vorige
Volgende

BIG BROWN DATA: RIOOLWATERONDERZOEK OP CORONA

In rioolwater kun je al vroegtijdig tekenen van ziektes zien, denk nu aan corona. Dan weet je precies waar er veel besmettingen zijn. De waterschappen en waterlaboratoria, kennisinstelling STOWA en het RIVM gaan de komende vijf jaar het rioolwater nog intensiever onderzoeken op onder meer sporen van het coronavirus. Dat betekent dat van het rioolwaterwater elke dag automatisch monsters worden genomen.

Big brown data

Collega Joep Hermans, senior technicus zuiveren vertelt:

Het rioolwater laat (dankzij ontlasting) in een vroeg stadium zien dat ergens corona heerst, nog voordat mensen zelf symptomen hebben. Wij zijn blij dat we op deze manier een bijdrage leveren aan de bestrijding van het virus. Hiervoor is een grote logistieke operatie opgezet. De bemonsterfrequentie is opgehoogd en er zijn nieuwe bemonsteringskasten aangeschaft. Ook voor ons waterschap, want op al onze 17 rioolwaterzuiveringen wordt gemeten. Rioolwateronderzoek heeft veel potentie en wij zetten ons volop in om deze ‘big brown data’ te helpen ontsluiten.

Hoe werkt het?

De waterschappen en de waterlaboratoria nemen dus de monsters uit het rioolwater en stellen deze beschikbaar aan het RIVM. Het RIVM doet de analyse van de monsters en interpretatie van de gegevens, die terug te vinden zijn op het Dashboard coronavirus.

Benieuwd hoe zo’n monsterafname op onze zuivering gaat? Collega’s Joep en Barry leggen het uit in deze video:

ASSETMANGEMENT & DATA

Wat is assetmanagement?

Dat is het beheren van de fysieke bedrijfsmiddelen van waterschap Brabantse Delta. Denk aan rioolwaterzuiveringen, gemalen, kantoren, dijken en sloten. Als je de waarde van deze ‘assets’ optelt, weet je dat de waarde daarvan in de honderden miljoenen loopt. Daar moet het waterschap dus goed mee omgaan. Alles moet zo lang mogelijk mee gaan, tegen zo laag mogelijke onderhoudskosten én zo min mogelijk risico lopen dat er iets niet goed gaat.

Slim gebruik van data leidt tot de juiste keuzes

De beschikbaarheid van realtime data helpt bij het beheer en het onderhoud van de assets van het waterschap. Als je door het gebruik van data ervoor kan zorgen dat assets eerder onderhouden worden en daardoor langer meegaan, is dat prettig voor de portemonnee van het waterschap. Ook kan het gebruik van data bijvoorbeeld voor inzicht zorgen dat een asset nog helemaal niet onderhouden hoeft te worden. Ook dan ben je voordeliger uit.

Sensoren en QR-codes op objectem

Om slim gebruik van data te kunnen maken, moet het waterschap ervoor zorgen dat de data betrouwbaar en volledig is en blijft. Daarom is het nu van belang om assetmanagement en data naar een hoger niveau te tillen. Denk daarbij aan inwinnen van data door bijvoorbeeld sensoren en qr-codes op objecten. Maar ook aan het opslaan van data, het beheren van data, het ontsluiten van data, het presentabel maken van data. Of in de ontwerpfase van nieuwe assets nadenken over benodigde data voor voorspelbaar onderhoud. Kortom: door digitalisering/gebruik van data is bij assetmanagement heel veel winst te boeken.

Mogelijke voordelen van datagebruik bij assetmanagement:

  • Lagere kosten
  • Lager energieverbruik
  • Minder ongelukken
  • Risicobeperking
  • Optimalisatie levenscyclus assets
  • Verhoogde betruwbaarheid assets.
Vorige
Volgende

SLIMMER HANDHAVEN

Vergunningverleners, toezichthouders, monsternemers, ondersteuners, juristen. Je komt ze tegen in het proces Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Ofwel: VTH. In dit proces werken zo’n 70 collega’s elke dag samen. Zij zorgen dat regels en wetten rondom het water in Midden- en West-Brabant worden nageleefd. En dat doen ze steeds slimmer en sneller.

Snel reageren, snel bijsturen

Dat is een uitdaging als je bedenkt hoe groot het gebied is waarin het waterschap actief is. Ron Kramer, manager VTH:

Daarom zijn snelheid en effectiviteit heel belangrijk en rekenen we op signalen van collega’s en klanten die iets zien wat niet goed is voor het waterschap. Als we snel kunnen reageren, kunnen we ook sneller bijsturen. En voldoende informatie kan ons zelfs helpen om zaken te voorkomen. Technologie kan ons daarbij helpen en we zoeken dan ook naar manieren om dit zo goed mogelijk in te zetten. Zo hebben we met andere waterschappen en Rijkswaterstaat samen één ICT-pakket gekocht: Powerbrowser. Daarmee kunnen we onze processen verder automatiseren en digitaliseren en tegelijkertijd onze gegevens beter met elkaar vergelijken. Wat valt ons op rond het naleven van de onttrekkingsverboden? Laat een bepaalde doelgroep in een andere regio hetzelfde gedrag zien? Het nieuwe systeem helpt ons op hoofdlijnen hetzelfde te doen

Wat doe je met data?

Data helpen het waterschap aan de voorkant beter te kunnen nadenken, afstemmen en vastleggen over wat nodig is voor waterveiligheid en schoon water.

Daardoor kunnen we ook veel meer inzetten op preventie. Want met de juiste data kunnen we in beeld brengen en analyseren waar de grootste risico’s zitten. En dus voorspellen waar het misgaat en van die data informatie maken. We zitten midden in het proces om dat zo goed mogelijk vorm te geven. Welke data hebben we nodig en van wie? Hoe verzamelen we die? Welke informatie halen we daaruit? Welke signalen krijgen we van collega’s? Als je dat weet, kun je beter bekijken of bijvoorbeeld vergunningen voldoende aansluiten bij het doel dat we willen halen. Welke handhaving nodig is en of handhavingsmaatregelen ook echt tot duurzame verbetering leiden.

Drones en satelietbeelden

Goede data zijn dus onmisbaar. Maar waar haal je die vandaan?

We verzamelen natuurlijk op allerlei manieren data. Daarnaast controleren de toezichthouders vanuit vliegtuigen ons gebied. Toen de drones kwamen leek dat dan ook een geweldige oplossing en een kans om in een groot gebied sneller ongewenst gedrag waar te nemen. Maar waar een hobbyist van alles mag met die dingen, zijn er voor ons strenge regels die de inzetbaarheid van drones beperken. Ook omdat er in de regio veel militaire oefengebieden zijn. Daarom kijken we nu uit naar geavanceerde satellietbeelden en kunstmatige intelligentie die overtredingen herkent. Die extra informatie maakt toezicht en handhaving dan veel efficiënter en secuurder. En dat is nodig, want er wordt steeds kritischer gekeken naar hoe overheden geld besteden. Zeker ook in ons vakgebied. Het mooiste zou zijn als mensen zich overal aan de regels houden, maar zo werkt het nu eenmaal niet. Dus aan ons de taak om het zo snel en slim mogelijk te doen.

DIGITAAL AANSTUREN VAN GEMALEN, SLUIZEN EN ZUIVERINGEN

Door procesautomatisering en procesinformatisering kan het waterschap objecten als gemalen, zuiveringen, keringen en sluizen op afstand aansturen, maar ook monitoren. Waterschap Brabantse Delta werkt aan het optimaliseren van de procesautomatisering en de procesinformatisering. De gegevens uit de procesautomatisering zijn niet alleen nodig om de productieprocessen te analyseren, maar zijn ook cruciaal om de processen Onderhouden, Bedienen, Bouwen, ICT, Programmeren en Monitoren goed te laten functioneren.

Veel besturingssystemen

Op dit moment heeft het waterschap veel verschillende besturingssystemen. Zo kan het zijn dat de zuivering in Bath een ander besturingssysteem heeft dan in Riel. Dit komt door het samenvoegen van de waterschappen in het verleden. Door de verschillende besturingssystemen is het lastig om aanpassingen op een snelle en éénzelfde manier door te voeren op meerdere locaties, of gegevens (data) van meerdere locaties tegelijk te bekijken en daar verbanden in te zien. Daarnaast is het een uitdaging om alle systemen actueel te houden en te zorgen voor een goede beveiliging op de lange termijn. Op dit moment moeten we voor het bekijken van gegevens van bijvoorbeeld de zuiveringen of de rioolgemalen in Riel, Rijen en Bath, op 3 systemen inloggen, de informatie verzamelen en dan pas gaan vergelijken. Dit kost veel werk en kan makkelijker.

Eén systeem

We willen gaan werken met één systeem dat als een paraplu boven alle losse systemen komt te hangen. Het ‘paraplusysteem’ haalt informatie uit alle losse systemen en zorgt dat de informatie op één plek te zien is. Daardoor kunnen we informatie makkelijker vergelijken en gebruiken. Het op afstand aansturen van zuiveringen, keringen, sluizen en gemalen kan met het ‘paraplusysteem’ nog maar gedeeltelijk, maar willen we in de toekomst helemaal kunnen. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten veel van onze objecten worden omgebouwd. Het ombouwen kost veel tijd en geld en is niet iets wat binnen een aantal jaren is gebeurd. Binnen dit project zoeken we uit wat we precies moeten ombouwen en aan welke eisen alles moet voldoen om het object aan de laten sluiten op het ‘paraplusysteem’.

Procesautomatisering en procesinformatisering bij waterschap Brabantse Delta makkelijk uitgelegd:

Vorige
Volgende
Vragen? Neem contact met ons op